حراست


 


اداره حراست


وظیفه اصلی حراست دانشگاه مواظبت از سلامت جامعه دانشگاهی می باشد چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود  به سلامت درونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد  از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند و  با تشخیص و شناخت آفت های درونی زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد. بنابر این حضور حراست در عرصه مختلف دانشگاه  همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده، یکی حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیش برد اهداف و دوم انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه منابع انسانی و مالی می باشد.حراست به عنوان چشم مدیریت  در سازمان با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیران  محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولین حراست زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم،  تخصص، درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند. در همین راستا وظیفه نیروی انسانی رسیدن به اهداف سازمان ولی وظیفه حراست حفظ سلامت نیروی انسانی است

ارتباط با مدیر حراست:

یعقوب غیوری

رئیس حراست

Email: harasat@marandiau.ac.ir

شماره مستقیم حراست 04142292248

 04142292245  و  04142292236

داخلی 1238 


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .