مدارک مورد نیاز درخواست ارتقای مرتبه علمی

 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی1- تکمیل فرمهای مربوط به ماده 1 فرهنگی (پزشکی - غیر پزشکی)

2- تکمیل فرمهای درخواست ارتقای مرتبه علمی در سامانه امور هیأت علمی و ارسال به کارگزینی

3- ارائه مدارک مربوط به ماده 1 فرهنگی  جهت ارسال به استان

4- تکمیل فرمهای مربوط به ماده 2 تا 4 درخواست ارتقای مرتبه علمی

5- تحویل فرمها به انضمام اصل کارهای پژوهشی به اداره امور هیأت علمی

 


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .