مدارک مورد نیاز ترفیع سالانه

 

مدارک مورد نیاز جهت ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی 1- تکمیل فرم درخواست ترفیع سالیانه

2- تکمیل فرم صورتجلسه شوای گروه

3- تصویر کارهای پژوهشی

4- طرح درخواست تبدیل وضعیت در شورای گروه تایید فرم صورتجلسه شورای گروه

5- ارائه مدارک به حوزه پژوهش جهت تایید مدارک پژوهشی

6- تحویل فرم درخواست و مدارک پژوهشی به اداره امور هیأت علمی واحد

7- تصویر اولین و آخرین حکم کارگزینی

8- تصویر مدارک تحصیلی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

 


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .