اداره امور هیات علمی

شرح وظایف:

1- انجام امورات مربوط به جذب و تامین هیات علمی

2- انجام امورات مربوط به تبدیل وضعیت، ارتقای مرتبه علمی  و ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

3- پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به گزینش علمی و عمومی اعضای هیات علمی و اساتید حق التدریس

4- پیگیری مکاتبات لازم در خصوص کمیته انتظامی اعضای هیأت علمی و ابلاغ احکام

5- انجام امورات مربوط به حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی و حق الزحمه اساتید حق التدریس

6- صدور احكام حقوقي اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت (احکام افزایش سنوات، ارتقا، برقراری حق تاهل و اولاد، برقراری حق سرپرستی ها، افزایش حقوق سالیانه  و .....)

7- انجام امورات مربوط به ماموریت، مرخصی و انتقال اعضای هیأت علمیاعضای هیات علمی اساتید مدعو و حق التدریس
 مدارک مورد نیاز تبدیل وضعیتلوگوی سایت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
مدارک مورد نیاز ترفیع سالانه مدارک مورد نیاز درخواست ارتقای مرتبه علمیلوگوی سامانه امور هیات علمی
بخشنامه ها 

 فرم هالوگوی سامانه جذب هیات علمی
مدارک مورد نیاز اساتید حق التدریس مدارک مورد نیاز جهت استخداملوگوی جذب هیات علمی علوم پزشکی
دریافت فیش حقوقی سوالات متداول اساتید ارتباط با مسئول کارگزینی
لوگوی سامانه جامع اطلاعات پژوهش و فناوریکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .