مدیر فرهنگی

 

عباس سیفی


دکترای فقه و اصول و مدیریت اسلامی مسئولیت های اجرایی:

-مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


سوابق اجرایی:

-رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند   رزومه (cv)   وب سایت 

  ایمیل: abbas.seifi1396@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292202 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1240

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .