مدیر فرهنگی

 

حاج آقا حسن عابدی


سطح دو حوزه رشته معارف مسئولیت های اجرایی:

-مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


سوابق اجرایی:

-رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

-مدیر گروه رشته معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر   رزومه (cv)   وب سایت 

  ایمیل: hasanabedy@yahoo.com

  شماره تلفن مستقیم: 42292202 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1240

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .