معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

سید احمد سیدزاده کوه کمر


دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری مسئولیت اجرایی:

-معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


 سوابق اجرایی:

-مدیر کل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند   رزومه (cv)  و وب سایت 

  ایمیل: e_alizadeh@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292217 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1293

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .