ارتباط با کارشناسان کتابخانهجاوید دیوبند

مسئول کتابخانه مرکزی

 04142292245  و  04142292236

شماره داخلی  1220

نصیب بابایی

مسئول آرشیو و مرجع مرکزی

04142292245  و  04142292236

شماره داخلی 1285

حسین حاجی پور

مسئول کتابخانه، آرشیو و مرجع علوم پزشکی

 04142292245  و  04142292236

شماره داخلی 1153

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .