انجمن علمی عمران
  

انجمن علمی مهندسی عمران طبق مجوز به شماره 13793 مورخه 81/8/7 کمیسیون مرکزی انجمن های علمی و دانشجویی شروع به فعالیت نموده است و اهم فعالیت های این انجمن به شرح زیر است:

   -شرکت در مسابقات ملی بتن (بزرگداشت استاد حامی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول مورخه 96/6/29 در چهار گرایش مختلف بتن سبک هدفمند، سازه محافظ تخم مرغی ، تیر سبک خمشی و بتن پرمقاومت

اعضای تیم: آقایان ساجد زهتابی، حبیب حیدرزاده، محمدرضا مجتهدین

سرپرست تیم: مهندس محمد ضلالی

استاد راهنما: دکتر افشین

   -شرکت تیم بتن واحد در چهاردهمین دوره مسابقات بتن ایران در واحد تبریز(ACI) سال 95

   - شرکت دانشجویان در مسابقات سازه های ماکارونی راندمان سنگین و سبک در دانشگاه بوعلی سینا همدان سال 93

   -شرکت تیم بتن در مسابقات بین المللی دانشجویی بتن شاخه های منطقه ای (ACI)  گرایش توپ بولینگ بتنی سال 92 تهران

   -شرکت در مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه مراغه سال 92

   -شرکت در مسابقات ملی بتن در گرایش های بتن سبک  EPD و تیر خمشی سال 92 واحد رودهن

   -شرکت در مسابقات بتن هدفمند انجمن بتن آمریکا شاخه ایران


 

افتخارات انجمن علمی عمران

 

 


 کسب مقام اول در مسابقات ملی بتن (بزرگداشت استاد حامی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در  گرایش  بتن سبک هدفمند
 

 

 کسب مقام اول در مسایقات بتن کشوری در سال 89
   کسب مقام دوم مسابقات موسسه بین المللی شاخه ایران در رشته معماری استوانه ای
   کسب رتبه اول در مقاوم سازی در همایش سراسری انجمن بتن ایران در سال 91
   کسب رتبه اول بتن سبک در aci شاخه ایران در بین دانشگاههای کشور
   کسب رتبه اول ساخت قایق بتنی سبک در کشور
   رتبه دوم کشوری در مسابقات ici در دانشگاه یزد
   کسب رتبه اول کشوری در مسابقات بتن هدفمند
 

 


 رتبه سوم کشوری در مسابقات مرکزتحقیقات بتن سال 91  در رشته EPD (سازه محافظ تخم مرغ)
   کسب رتبه سوم کشور و اول منطقه در مسابقات جذب آب بتن در مسابقات بتن ICI
 

 


 کسب رتبه سوم در مسابقات ملی رشته بتن غیر سازه ای سبک سال 90 مسابقات امیرکبیر
   کسب رتبه دوم مسابقات انجمن بتن ایران در رشته EPD سال 91
 

 


کسب رتبه اول در رشته پل ماکارونی در مسابقات انجمن سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان سال 89

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .