انجمن علمی حسابداری

 


انجمن علمی حسابداری طبق مجوز به شماره 14498 مورخه 86/10/26 کمیسیون مرکزی انجمن علمی دانشجویی شروع به فعالیت نموده است و اهم فعالیت های این انجمن به شرح زیر می باشد.

   - برگزاری کارگاه نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد در سال 93
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .