انجمن علمی علوم آزمایشگاهی


 

انجمن علمی علوم آمایشگاهی طبق مجوز به شماره 21709 مورخه 89/7/29 کمیسیون مرکزی انجمن های علمی و دانشجویی شروع به فعالیت نموده است و اهم فعالیت های این انجمن شامل برگزاری کارگاهها و سمینارهای نیم روزه و بازدید علمی و .... می باشد.

کارگاههای برگزار شده توسط این انجمن:

    -کارگاه نسخه نویسی در سال 1393

    -کارگاه مقاله نویسی و جستجو در وب در سال 1393

برگزاری مراسم روز علوم آزمایشگاهی در سال 1395
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .