نکات قابل توجه دانشجویان دکترا
 

 

نکات قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی در خصوص انجام رساله 1- اساتید راهنما و مشاور را با اولویت از اساتید تمام وقت واحد با نظر گروه مربوطه و رعایت مقررات لازم انتخاب نموده در صورتی که اساتید راهنما و مشاور از اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها باشند. تصویر حکم کارگزینی، کارت ملی، شناسنامه و بیمه را به حوزه پژوهش ارائه نمایید.

2- موضوع رساله خود را با نظر اساتید انتخاب و فرم پروپوزال (پیشنهاد تحقیق) رساله دکتری تخصصی از قسمت فرم ها در سامانه پایان نامه دانلود و به صورت تایپ شده کامل نمایند و باید اساتید محترم راهنما و مشاور تائید نمایند.

3- عنوان رساله پیشنهادی و کلمات کلیدی از "پژوهشکده علوم و فن آوری اطلاعات ایران" (ایران داک IranDoc)، "سیکا"، "سیویلیکا Civilica"، و "scopus" جستجو و بعد از تائید استادان راهنما و مشاور بعد از جلسه دفاع از پروپوزال به همراه مستندات به حوزه پژوهش تحویل داده شود.

4- دانشجویان حتما باید قبل از دفاع از پروپوزال پیشنهادی، واحد رساله را انتخاب نموده و تائیدات آموزش و مالی را انجام دهند.

5_ بعد از تکمیل پروپوزال رساله دکتری، با هماهنگی مدیر گروه مربوطه و بعد از تعیین داوران داخلی و خارجی، حوزه پژوهش جلسه دفاع از پروپوزال را با حضور اساتید محترم راهنما، مشاور، داوران داخلی و خارجی و مدیر محترم گروه برگزار می گردد.

6- بعد از تائید پروپوزال در جلسه دفاع از پروپوزال، دانشجو موضوع و پروپوزال خود را در پورتال پایان نامه واحد ثبت و با تائید اساتید راهنما و مشاور مراحل مربوطه را طی می کند.

7- دانشجویان دکتری تخصصی باید توجه کنند که حداقل یک سال پس از تائید پروپوزال توسط گروه و با ارائه پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله مستخرج از رساله طبق بخشنامه های مربوطه می توانند بعد از تائید اساتید راهنما و مشاور دفاع نمایند.

8- دانشجویان دکتری باید به نحوه درج آدرس دهی در مقالات و شرایط مقالات مستخرج از رساله دقت لازم را داشته باشند.

9- دانشجویان دکتری قبل از مرحله بلامانع دفاع در پورتال پایان نامه ها، باید مدارک زیر را به حوزه پژوهش تحویل دهند: الف.نامه پذیرش یا چاپ مقاله (علمی پژوهشی وزارتین یا ISI معتبر طبق بخشنامه های مربوطه مستخرج از رساله ب. مقاله اولیه ارسال شده به سایت مجله ج. نظرات داوری د. مقاله نهایی ارسال شده به سایت مجله ه. پذیرش نهایی و یک درخواست که شامل نام و نام خانوادگی_شماره دانشجویی_آدرس سایت مجله_عنوان مقاله و کلمه کاربری و رمز سامانه مجله می باشد. دانشجویان مستندات الف تا ه را در یک لوح فشرده به همراه پرینت به حوزه پژوهش تحویل دهند..

10- بعد از بررسی پذیرش یا چاپ مقاله توسط کارشناسان پژوهش در صورت تائید، استعلام های لازم جهت مجوز دفاع از دفتر مجله و دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان انجام می گیرد.

11- در صورت تائید پذیرش یا چاپ مقاله از مراجع ذیصلاح و تائید بلامانع دفاع توسط اساتید راهنما و مشاور، مدیر گروه مربوطه داوران داخلی و خارجی را از پورتال تعیین نموده و دانشجو موظف است یک نسخه از رساله کامل شده را جهت بررسی و مطالعه به داوران تحویل دهد.

12- بعد از تائید داوران، دانشجو چکیده رساله خود را در پورتال پایان نامه ثبت نموده و برای تائیدات آموزش و امور مالی باید به این حوزه ها مراجعه نمایند.

13- مدیر گروه مربوطه با هماهنگی حوزه پژوهش جلسه پیش دفاع از رساله را با حضور اساتید راهنما، مشاور و داوران برگزار می نماید.

14- در صورت تائید رساله در جلسه پیش دفاع یا اصلاح موارد مطرح شده در جلسه، مدیر گروه با هماهنگی حوزه پژوهش تاریخ و زمان جلسه دفاع از رساله را تعیین می نمایند.

15- حضور اساتید راهنما، مشاور و داوران در جلسه دفاع الزامی می باشد.

16- برای تسویه حساب، ارائه پذیرش یا چاپ مقاله دوم مستخرج از رساله طبق بخشنامه های مربوطه الزامی است.

17- برای اطلاع از مدارک لازم جهت تسویه حساب به سامانه پایان نامه مراجعه فرمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .