مدارک لازم جهت تسویه حساب پایان نامه

 

مدارک لازم جهت تسویه حساب پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری1-در صورت نیاز به درخواست اصلاحات مطرح شده توسط اساتید محترم راهنما، مشاور و داوران در جلسه دفاعیه، اصلاحات لازم را انجام داده سپس فرم تایید اصلاحات پایان نامه (ارشد _دکتری) را از قسمت فرمها دربخش امور پایان نامه ها دانلود نموده وبه تایید اساتید محترم برسانید.


2-با ارائه فرم تایید اصلاحات پایان نامه، کپی صورت جلسه دفاعیه را از کارشناس مربوطه دریافت نمایید.


3-تحویل جلد های پایان نامه صحافی شده (پرینت شده به صورت پشت و رو) طبق فرمت مندرج در راهنمایی آیین نامه  نگارش پایان نامه ها  که در قسمت امور پایان نامه ها گنجانده شده است، یک جلد برای هر کدام از اساتید راهنما و مشاور(در صورت وجود) و یک جلد برای آرشیو مرکزی دانشگاه.


4-فرم تحویل نسخه هاي پایان نامه را که  در قسمت فرم ها در امور پایان نامه ها گنجانده شده است را دریافت نموده و سپس بعد از تحویل نسخه های پایان نامه یا رساله به اساتید محترم و آرشیو مرکزی دانشگاه امضاء های مربوطه بایستی تکمیل گردد.


5-سه حلقه CD حاوي فایل هاي word و pdf از متن کامل پایان نامه یا رساله (عینا مانند پایان نامه صحافی شده)  که مشخصات دانشجو روی CD  قید شده است را به  امور  پایان نامه ها تحویل دهید.


6-دانشجویان دکتری باید قبل از تسویه حساب، پذیرش یا چاپ مقاله دوم مستخرج از رساله دکتری (علمی _ پژوهشی  یا ISI  معتبر طبق بخشنامه ) را ارائه نمایند.

 

7-رنگ جلد پایان نامه ها به شرح زیر می باشد:

کارشناسی ارشد کلیه رشته ها : سرمه ای

دکتری کلیه رشته ها : مشکی

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .