اولویت طرحهای تحقیقاتی و حمایت از پایان نامه ها


 اولویت طرح های تحقیقاتی و حمایت مالی سازمانها از پایان نامه ها

فراخوان حمایت از پایان نامه های صنعتی_کاربردی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به آدرس سایت : http://nano.ir/proposal/list
پایان نامه های حمایت شده توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر 97
سیاست ها و اولویت های پژوهشی و فناوری کشور از سال 1396 تا 1400
سند جامع تحقیقات مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و 261 عنوان اولویت برای طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری شرکت ایمیدرو در سال 96
فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در سال 96 (اداره اوقاف)
حمایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای از پایان نامه های دانشجویی 96
فراخوان طرحهاي تحقیقات کاربردي استانداري آذربایجانشرقی در سال 96
اولویت های پژوهشی پژوهشکده قرآن و عترت 96
ارسال فهرست عناوین موضوعات طرح های پژوهشی راه آهن به دانشگاهها 95
حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر از کتابهای تالیفی و ترجمه ای در مورد مواد مخدر 95
عناوین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو 95 (شرکت آب و فاضلاب و زیرمجموعه های آن)
عناوین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو 95 (شرکت مدیریت منابع آب و زیرمجموعه های آن)
عناوین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو 95 (شرکت توانیر و زیرمجموعه های آن) 
اولویت های پژوهشی معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی 94 
اولویت های سرمایه گذاری اداره کل صنعت معدن تجارت 94
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر 94
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .