ارتباط با کارشناس پایان نامه


 

 فاطمه سرکش

کارشناس امور پایان نامه

کارشناسی ارشد فیزیک

 04142292245  و  04142292236

شماره داخلی  1227

شماره مستقیم: 04142292225

طه موسالو

ریس اداره پژوهش

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

 04142292245  و  04142292236

شماره داخلی 1157 

*خانم سرکش مسئول رشته های : عمران، معماری، حسابداری، مدیریت اجرائی، جغرافیا برنامه ریزی شهری و شهرسازی

*آقای موسالو مسئول رشته های روانشناسی بالینی، علوم تربیتی، زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .