کنفرانس ها و همایش های برگزار شده در واحد


 اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی و کاربرد آن در سال 96


رئیس همایش: دکتر علی رضایی

دبیر علمی همایش: دکتر علیرضا طباطبایی

دبیر اجرایی همایش: دکتر اسماعیل علیزاده

اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی و کاربرد آن در سال 96

 اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران در سال 90رئیس همایش: دکتر علی سلمانپور

دبیر علمی همایش: دکتر حسن افشین

دبیر اجرایی همایش: اسماعیل علیزاده (رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)
اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران در سال 90

 اولین سمینار منطقه ای تغییرات و ضرورتهای حسابداری و حسابرسی  در دو دهه اخیر در سال 87رئیس همایش: دکتر سعید قائم مقامی

دبیر علمی همایش: دکتر

دبیر اجرایی همایش: دکتر
اولین سمینار منطقه ای تغییرات و ضرورتهای حسابداری و حسابرسی  در دو دهه اخیر در سال 87
  سمینار ملی زیست شناسی در سال 86رئیس همایش: دکتر سعید قائم مقامی

دبیر علمی همایش: دکتر محبوبه حاجی رستملو

دبیر اجرایی همایش: دکتر سعید یزدچی
اولین سمینار منطقه ای تغییرات و ضرورتهای حسابداری و حسابرسی  در دو دهه اخیر در سال 87
 سمینار ملی زن، بهداشت و سلامتی در سال 86رئیس همایش: دکتر سعید قائم مقامی

دبیر علمی همایش: دکتر فلور زرگر

دبیر اجرایی همایش: دکتر رباب کاظم پور
اولین سمینار منطقه ای تغییرات و ضرورتهای حسابداری و حسابرسی  در دو دهه اخیر در سال 87
  همایش منطقه ای حجاب در اندیشه و عمل در سال 86رئیس همایش: دکتر سعید قائم مقامی

دبیر علمی همایش: حاج آقا افسربیگی

دبیر اجرایی همایش: دکتر سعید یزدچی
اولین سمینار منطقه ای تغییرات و ضرورتهای حسابداری و حسابرسی  در دو دهه اخیر در سال 87

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .