مسابقات و نمایشگاهها


 

پنجمین نمایشگاه بین المللی ربع رشیدی


 

 حضور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در تاریخ 20 الی 24 آبان ماه 96 در نمایشگاه بین المللی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند برای اولین بار در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی از 20 الی 24 آبان ماه  سال 96 در دو بخش جشنواره و نمایشگاه و ایده های فناورانه حضور یافته و در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند واقع در زون  نا دو نمونه اولیه تولید شده و 6 ایده فناورانه که توسط اساتید واحد ارائه شده بود برای بازدید کنندگان و سرمایه گذاران جهت تجاری سازی و حمایت از ایده های فناورانه به نمایش گذاشت

 

 

 تصاویر نمایشگاه

 

ششمین نمایشگاه بین المللی ربع رشیدی


 

 حضور دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در تاریخ 10 الی 14 آبان ماه 97 در نمایشگاه بین المللی تبریز

در این نمایشگاه هجده عنوان طرح به صورت ایده فناورانه و نمونه محصول تجاری سازی در بخش های الکترونیک، نانو و صنایع غذایی که به ترتیب 9 عنوان در بخش الکترونیک، 6 عنوان در بخش نانو و 3 عنوان در بخش صنایع غذایی ارائه شد.

 

 

تصاویر نمایشگاه


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .