آتلیه های معماری
  

آتلیه معماری شماره چهار دانشگاه آزاد اسلامی مرندآتلیه معماری شماره سه دانشگاه آزاد اسلامی مرندآتلیه معماری شماره دو دانشگاه آزاد اسلامی مرندآتلیه معماری شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی مرند

  
همانطور که می دانید رشته محبوب مهندسی معماری یکی از رشته های اصلی در نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و دانشجویان این رشته در طی دوره چهار ساله کارشناسی با مهارتهای طراحی معماری انواع فضاها، بناها با کاربری های مختلف از یک سو و دانش فنی مهندسی ساخت و ساختمان از سوی دیگر آشنا می شوند. فلذا جهت نیل به این اهداف طبق سرفصل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اکثر دروس این رشته شامل واحدهای عملی و کارگاهی می باشد.
فضای تدریس دروس عملی رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد مرند شامل 4 آتلیه طراحی بوده که در طبقه دوم ساختمان آیت الله میرزا باقر مرندی واقع شده اند .

آتلیه های معماری شامل:

تمامی آتلیه ها مجهز به ویدئو پروژکتور و پرده نمایش کرکره ای می باشد که به عنوان وسایل کمک آموزشی در تدریس دروس، در خدمت اساتید و دانشجویان می باشد. دروس عملی رشته معماری از قبیل طرحهای معماری، کارگاه ساخت و مصالح، هندسه کاربردی، طراحی فنی، بیان معماری در فضای این آتلیه ها قابل برگزاری می باشد


.کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .