ساختمان آزمایشگاهی دکتر احمدی روشن

  

یکی از زیرساخت های اساسی پژوهش و فناوری در دانشگاه، آزمایشگاههای تحقیقاتی و کارگاههای تخصصی می باشد که ایجاد و توسعه آنها متناسب با رشته های موجود و فعال در دانشگاه ضروری است و هماهنگی و سازگاری حرکت آنها در راستای رفع نیازهای جامعه در زمینه خدمات آزمایشگاهی برای پژوهشگران جزوء مهمترین اهداف مدیریت دانشگاه می باشد و برای این منظور مجتمع آزمایشگاهی شهید دکتر احمدی روشن در راستای اهداف پژوهشی و فناوری، آموزشی و تربیت نیروهای متخصص دانشگاه در چهار طبقه و به تعداد 40  آزمایشگاه برای رشته های علوم پزشکی، علوم پایه، تحصیلات تکمیلی و کارگاههای تخصصی برای رشته های فنی مهندسی با به روزترین تجهیزات آزمایشگاهی جهت استفاده پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در سال 90 راه اندازی گردید  و در سطح استان مجهزترین و کاملترین مجمتع آزمایشگاهی در نوع خود می باشد که برای همه پژوهشگران خدمات آزمایشگاهی طبق تعرفه های ساها ارائه می نماید.


 
آزمایشگاههای علوم پزشکی
  آزمایشگاههای علوم پایه  آزمایشگاههای فنی مهندسی
مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی
  ساها  ارتباط با کارشناسان

    
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .