آزمایشگاه خون شناسی، فیزیولوژی و ایمونولوژی


 معرفی:

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به CBC ، PT، PTT، BT و CT، اسموتیک فراژیلیتی، اندازه گیری هموگلوبین A2 و نیز آزمایش های کومبس مستقیم و کمبس غیرمستقیم و کراس مچ ، ESR، وآزمایش های  CRP، RF، ASO، RPR، SRID، آزمایش β hcG به روش الایزا و آزمایش های تخصصی و تومورمارکرها و ... به روش الایزا انجام می گیرند. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی و زیست شناسی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.  


موقعیت: طبقه دوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه خون شناسی دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
هود
هود شیمیایی

هود ساخت کشور ایران و برای برداشتن مواد و اسیدها  بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن کردن کلید پاور آن و همچنین روشن کردن تهویه آن مواد در زیر آن قرار داده و به مقدار لازم برداشته و به هنگام برداشتن شیشه جلویی آن تا اندازه ای که با دست زیر آن به راحتی مواد برداشته شود به پایین کشیده می شود . بعد از برداشتن مواد و صبر کردن برای مدتی که هوای پر از گاز داخل آن تخلیه شود آن را خاموش و از برق می کشند. 

 2 اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر مدل PG T80  ساخت کشور انگلستان برای اندازه گیری غلظت مواد در طول موج های مختلف بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تنظیم طول موج مورد نظر نمونه داخل کوت را داخل آن گذاشته و درب آن را می بندد و در مقابل بلانک غلظت یا .... نمونه مورد نظر خوانده و سپس آن را خاموش و از برق می کشند. 
 3سل کانتر
سل کانتر

سل کانتر مدل LABTRON و ساخت کشور ایران برای تعیین درصد انواع سلول ها در خون بکار می رود.

مراحل کار: بعد از تعیین محوطه شمارش لام خون محیطی زیر میکروسکوپ با شمارش انواع سلول ها و زدن شماره در روی جایگاه مخصوص در سل کانتر و تکرار این عمل درصد سلول ها به دست می آید.  

 4 روتاتور
روتاتور

روتاتور یا شیکر مدل بهداد ساخت کشور ایران برای مخلوط کردن محیط ها و محلول ها درون ارلن بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه روی آن و محکم کردن نمونه با تنظیم سرعت و زمان مورد نظر دستگاه را روشن می کنند. بعد از اتمام زمان مورد نظر و حالت سکون قرار گرفتن دستگاه نمونه برداشته و دستگاه را خاموش می کنند. 
 5
میکروسکوپ

میکروسکوپ

میکروسکوپ مدل اپتیکا برای دیدن سلول های خونی در شرایط مطالعه میکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن لام مورد نظر در جایگاه لام با روشن کردن میکروسکوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن میکروسکوپ از برق می کشند.   

 6

ترازو

دیجیتالی 

ترازو

ترازو مدل AND برای وزن کردن مواد و محیط کشت ها کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و حدوداً 10 دقیقه قبل از شروع به کار آن را روشن می کنند. بعد از اتمام اندازه گیری وزن ماده مورد نظر آن را تمیز و کلید پاور آن را خاموش می کنند و از برق می کشند.  

 7

میکرو

هماتوکریت

میکروهماتوکریت

میکروهماتوکریت مدل پارس آزما ساخت کشور ایران برای اندازه گیری مقدار هماتوکریت خون بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه روی آن و بستن درب آن به مدت 5 دقیقه آن را روشن و بعد از 5 دقیقه به طور اتوماتیک وار خاموش می شود. بعد از برداشتن نمونه با استفاده از خط کش هماتوکریت مقدار آن خوانده می شود. در پایان کار از برق می کشند. 

 8 سانتریفیوژ
سانتریفیوژ

سانتریفیوژ مدل بهداد ساخت کشور ایران برای جداسازی مواد بکار گرفته می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل آن و بستن کامل درب کلید پاورآن را روشن کرده و پس از تنطیم زمان به تدریج سرعت را افزایش داده تا به یرعت مورد نظر برسد . بعد از اتمام زمان و توقف نمونه های داخل آن درب آن را باز کرده و نمونه برداشته می شود . بعد از برداشتن نمونه کلید پاور آن خاموش و کلا از برق می کشند.
10 ورتکس
ورتکس

ورتکس مدل CE برای مخلوط کردن مواد داخل لوله آزمایش کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل لوله آزمایش روی آن با فشار جزئی شروع به کار می کند و ماده مورد نظر مخلوط یا حل می شود و یا با روشن کردن کلید اتوماتیک آن با نگه داشتن نمونه روی آن ماده مورد نظر مخلوط یا حل می شود.


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .