آزمایشگاه هورمون شناسی و سم شناسی

 معرفی:

در این آزمایشگاه، اندازه گیری انواع هورمون ها و شناسایی سموم مختلف در نمونه های بالینی و نیز اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. در ضمن خدمات آموزشی در این آزمایشگاه نیز ارائه می گردد. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری و مامائی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.


موقعیت: طبقه دوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه هورمون شناسی دانشگاه آزاد مرند

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 الایزا و چاپ گر

الایزا و چاپگر

الایزا مدل بیوتیک ساخت کشور انگلستان برای اندازه گیری هورمون ها بکار می رود. الایزا متصل به پرینتر بوده و نتایج از طریق پرینتر چاپ می شود.

مراحل کار: بعد از آماده سازی چاهک ها در مراحل مختلف با تنظیم تعداد نمونه و استانداردها و تنظیم دستگاه طبق کیت های خریداری شده نمونه داخل دستگاه به طور اتوماتیک وار کشیده شده و براساس اطلاعات داده شده خوانده و نتایج از طریق پرینتر چاپ خواهند شد.   

 2 بن ماری جوش
بن ماری

بن ماری مدل بهداد ساخت کشور ایران برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند..
 3هود 
هود شیمیایی

هود ساخت کشور ایران و برای برداشتن مواد و اسیدها  بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن کردن کلید پاور آن و همچنین روشن کردن تهویه آن مواد در زیر آن قرار داده و به مقدار لازم برداشته و به هنگام برداشتن شیشه جلویی آن تا اندازه ای که با دست زیر آن به راحتی مواد برداشته شود به پایین کشیده می شود . بعد از برداشتن مواد و تخلیه هوای داخل آن دستگاه خاموش می شود. 

 4 ترازو دیجیتالی 
ترازو

ترازو مدل AND  برای وزن کردن مواد و محیط کشت ها کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و حدوداً 10 دقیقه قبل از شروع به کار آن را روشن می کنند. بعد از اتمام اندازه گیری وزن ماده مورد نظر آن را تمیز و کلید پاور آن را خاموش می کنند و از برق می کشند.  

 5
سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ مدل بهداد ساخت کشور ایران برای جداسازی مواد بکار گرفته می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل آن و بستن کامل درب کلید پاورآن را روشن کرده و پس از تنطیم زمان به تدریج سرعت را افزایش داده تا به سرعت مورد نظر برسد . بعد از اتمام زمان و توقف نمونه های داخل آن درب آن را باز کرده و نمونه برداشته می شود . بعد از برداشتن نمونه کلید پاور آن خاموش و کلا از برق می کشند 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .