آزمایشگاه آناتومی


 معرفی:

 در این آزمایشگاه، کلیه اندام های داخلی و خارجی انسان (آناتومی انسان) مورد بررسی قرار می گیرد. خدمات آموزشی نیز ارائه می گردد. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، مهندسی پزشکی و زیست شناسی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.  در این آزمایشگاه انواع مولاژهای پزشکی انسان وجود دارد.


موقعیت: طبقه اول ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  آزمایشگاه آناتومی دانشگاه آزاد مرند
    
 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .