آزمایشگاه هرباریوم

 معرفی:

در هرباریوم نمونه های گیاهان خشک شده  در خانواده های مختلف با جنس ها و گونه های مختلف درون کمد های مخصوص نگه داری و نیز خدمات آموزشی و تحقیقاتی ارائه می گردد. رشته های زیست شناسی و مهندسی کشاورزی از این مکان بهره می گیرند. 


موقعیت: طبقه زیرزمین ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه هرباریوم دانشگاه آزاد مرند 

 

لیست فلورهای رنگی گیاهی


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .