آزمایشگاه روانشناسی

 معرفی:

در این آزمایشگاه آزمون هوش و کسلر کودکان، آزمون هوش و کسلر بزرگ سالان، آزمون CAT، آزمون برج لندن، آزمون ماز، آزمون MMPI و نیز شخصیت میلون انجام می گیرد. رشته های روانشناسی و علوم پزشکی از این ۀزمایشگاه بهره می گیرند.


موقعیت: طبقه چهارم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه آزاد مرند 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .