آزمایشگاه فیتوشیمی

 معرفی:

در این آزمایشگاه، استخراج عصاره های گیاهی، استخراج نیتروژن، استخراج لیپید، استخراج گوگرد، تهیه خاکستر و هضم مواد و نیز اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. خدمات آموزشی نیز  ارائه می گردد. رشته های زیست شناسی، شیمی داروئی و مهندسی کشاورزی از این آزمایشگاه بهره می گیرند. 


موقعیت: طبقه سوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه فیتوشیمی دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
هود

هود شیمیایی

هود ساخت کشور ایران و برای برداشتن مواد و اسیدها  بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن کردن کلید پاور آن و همچنین روشن کردن تهویه آن مواد در زیر آن قرار داده و به مقدار لازم برداشته و به هنگام برداشتن شیشه جلویی آن تا اندازه ای که با دست زیر آن به راحتی مواد برداشته شود به پایین کشیده می شود . بعد از برداشتن مواد و صبر کردن برای مدتی که هوای پر از گاز داخل آن تخلیه شود آن را خاموش و از برق می کشند.

 2آون 
آون

آون مدل 854 ساخت کشور آلمان برای خشک کردن و استریل کردن وسایل شیشه ای کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل و بستن درب آن دما و زمان مورد نظر تنظیم کرده و بعد از اتمام زمان آن آن را خاموش و از برق می کشند.

 3 کوره الکتریکی
کوره الکتریکی

کوره الکتریکی مدل THERMO LAR ساخت کشور ایران برای خاکستر کردن نمونه های گیاهی در دمای بالای 600 درجه سانتیگراد بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و بعد از ریختن به مقدار معین نمونه های خشک شده گیاهان در داخل بوته چینی و گذاشتن آن با گیره مخصوص کوره الکتریکی داخل دستگاه و بستن درب آن، با تنظیم دمای مورد نیاز دستگاه شروع به کار می کند و بعد از 8 ساعت دستگاه را خاموش و نمونه های خاکستر شده آماده برای آزمایش های مربوطه می باشد. در پایان آن را از برق می کشند. 

 4 روتاتور
روتاتور

روتاتور یا شیکر مدل بهداد ساخت کشور ایران برای مخلوط کردن محیط ها و محلول ها درون ارلن بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه روی آن و محکم کردن نمونه با تنظیم سرعت و زمان مورد نظر دستگاه را روشن می کنند. بعد از اتمام زمان مورد نظر و حالت سکون قرار گرفتن دستگاه نمونه برداشته و دستگاه را خاموش می کنند.  

 5
روتاری اواپورتر

روتاری اواپورتر

روتاری اواپورتر مدل LABO ROIA 4003  ساخت کشور آلمان برای حذف حلال از عصاره های استخراج شده و نیز استخراج لیپیدها کاربرد دارد. این دستگاه متصل به پمپ خلا و شیر آب می باشد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و شیر آب نمونه درون بالن مخصوص ریخته و بالن را درون آب داخل جایگاه مخصوص هدایت می کنند و سپس پمپ خلا را روشن و نمونه حدودا بعد از 3 ساعت آماده می شود. در پایان حتما پمپ خلا و شیر آب را می بندند و سپس از برق می کشند. 

 6اتوکلاو
اتوکلاو

اتوکلاو مدل R-T-1 H2002 و ساخت کشور ایران با مخزن 50 لیتر برای استریل کردن محیط کشت ها و وسایل شیشه ای و برخی محلول ها بکار می رود.

مراحل کار: بعد از گذاشتن نمونه داخل آن و بستن درب آن آن را به برق متصل و دما و زمان و فشار مورد نظر را تنطیم می کنند. بعد از این که دمای آن 121 ، فشار 5/1 اتمسفر شد بعد از 15 دقیقه خاموش شده بعد از تخلیه کامل بخار درون آن درب آن را باز و نمونه برداشته می شود.

 7بن ماری جوش
بن ماری

بن ماری مدل ATT ساخت کشور ایران برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند.

 8 کجلدال
سانتریفیوژ

کجلدال یک وسیله شیشه ای برای استخراج نیتروژن می باشد.

مراحل کار: بعد از ریختن مقدار معین نمونه داخل بالن دستگاه و وصل کردن قسمت های مختلف دستگاه، و گداشتن آن روی هیتر گود مناسب با بالن آن را آن را به برق متصل و یواش یواش دما را به دمای مورد نظر می رسانیم بعد از طی مدت زمان مخصوص و جمع شدن نمونه تقطیری دستگاه را خاموش کرده و بقیه مراحل را روی نمونه اجرا می کنیم.  

 9
 ترازو 

ترازو یجیتال

ترازو مدل CP 153ساخت کشور انگلستان برای وزن کردن مواد و محیط کشت ها کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و حدوداً 10 دقیقه قبل از شروع به کار آن را روشن می کنند. بعد از اتمام اندازه گیری وزن ماده مورد نظر آن را تمیز و کلید پاور آن را خاموش می کنند و از برق می کشند.  


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .