آزمایشگاه ارشد سلولی مولکولی و ژنتیک

 معرفی:

در این آزمایشگاه، استخراج RNA، DNA  و نیز اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. خدمات آموزشی نیز  ارائه  می گردد. رشته های زیست شناسی و مهندسی کشاورزی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.  


موقعیت: طبقه سوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه ارشد سلولی مولکولی-ژنتیک دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
1
PCR

pcr

PCR گرادیانت مدل labcycler-48 ساخت کشور برای تکثیر قطعات ژنی و cDNA کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن کردن و تنطیم برنامه دمایی مورد نظر در حافظه دستگاه، گذاشتن نمونه ها داخل جایگاه مخصوص و بستن درب دستگاه، تنظیم یرنامه مورد نظر بعد از مدت زمان معین دستگاه خاموش و درب آن را باز و نمونه ها را برداشته، دستگاه را خاموش و از برق می کشیم. 

 2الکتروفورز
الکتروفورز

الکتروفورز مدل EPS-600Z ساخت کشور ایران برای شناسایی نمونه های RNA و DNA و نیز پروتئین های گیاهان و جانوران بر اساس میزان پیشروی باندها در ژل آگارز کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از تهیه ژل آگارز و ایجاد چاهک و گذاشتن صفحه ژل چاهک دار در محل مخصوص دستگاه و ریختن مایع هدایت کننده جریان برق درون محل مخصوص دستگاه RNA یا DNA استخراجی از گیاه یا جانور را درون چاهک ها ریخته و سپس با وصل کردن دستگاه به جریان برق باندها تشکیل می شود. بعد از پایان کار دستگاه را شسته و در محل مخصوص نگهداری می کنند(چون شکستنی است).

 3ژل داک
ژل داک

ژل داک مدل biostep Gmbh برای تصویربرداری و رویت حرکت نمونه ها در ژل  بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن گردن آن نمونه حاصل از الکتروفورز را در جایگاه مخصوص گذاشته و سپس درب آبی رنگ آن را روی نمونه قرار داده با تنظیم دوربین عکس گرفته شده در مانیتور مخصوص دیده می شود. بعد از کار حتما باید خاموش گردد. لازم به ذکر است چون دارای اشعه UV بوده حتما باید به این مسئله توجه داشته باشیم.  

 4 سانتریفیوژ یخچال دار 
سانتریفیوز

سانتریفیوژ یخچال دار مدل Mikro 200R  ساخت کشور آلمان  برای جداسازی پروتئین ها  و در PCR بکار گرفته می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل آن و بستن کامل درب کلید پاورآن را روشن کرده و پس از تنطیم زمان و دمای مورد نظر و با تنظیم سرعت مورد نظر دستگاه شروع به کار کرده و بعد از اتمام زمان و توقف نمونه های داخل آن درب آن را باز کرده و نمونه برداشته می شود . بعد از برداشتن نمونه کلید پاور آن خاموش و کلا از برق می کشند.

 5
 بن ماری جوش
بن ماری

بن ماری مدل شیمی فن ساخت کشور ایران برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند.

 6ورتکس 
ورتکس

ورتکس مدل بهداد ساخت ایران برایمخلوط کردن مواد داخل لوله آزمایش کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل لوله آزمایش روی آن با فشار جزئی شروع به کار می کند و ماده مورد نظر مخلوط یا حل می شود و یا با روشن کردن کلید اتوماتیک آن با نگه داشتن نمونه روی آن ماده مورد نظر مخلوط یا حل می شود. 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .