آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

 معرفی:

در این آزمایشگاه، کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان، استخراج و اندازه گیری پروتئین، اندازه گیری یون های سدیم، پتاسیم و لیتیم، اندازه گیری یون فسفر، اندازه گیری سطح برگ، اندازه گیری رنگیزه های فتوسننتزی، تولید آب مقطر و نیز اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. خدمات آموزشی نیز  ارائه  می گردد. رشته های زیست شناسی، شیمی داروئی و مهندسی کشاورزی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.   


موقعیت: طبقه سوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه کشت بافت گیاهی دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 لامینار

لامینار

لامینار ساخت کشور ایران و برای کشت قارچ ها و باکتری ها در شرایط استریل بکار برده می شود. این دستگاه متصل به شیر آب و گاز و دارای اشعه UV  می باشد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تمیز کردن آن با الکل 70 درصد و الکل صنعتی UV آن را چهار ساعت قبل از شروع کار روشن و سپس یک ساعت قبل از شروع کار خاموش کرده و سپس در حین کار شعله گاز، تهویه و لامپ درون آن را روشن و با کشیدن شیشه جلویی آن به پایین کار را انجام می دهند پس از اتمام کار دستگاه را خاموش می کنیم 
 2 آب مقطر گیری
آب مقطر گیری

آب مقطرگیری مدل GFL ساخت کشور آلمان  برای تولید آب مقطر در آزمایشگاه بکار گرفته می شود. این دستگاه متصل به شیر آب می باشد.

مراحل کار: بعد از اتصال به به برق سه فازو روشن کردن کلید پاور و تنظیم شیر آب به طوری که دمای آب در حد 40 الی 50 درجه سانتیگراد و هدایت آب مقطر تولیدی به یک ظرف  20 لیتری تقریبا در عرض یک ساعت پر می شود بعد از پر شدن ابتدا آ« را خاموش سپس از برق کشیده می شود.

 3GPS
gps جی پی اس

GPS مدل etrex ساخت کشور آلمان و مدل M200 ساخت کشور تایوان برای بررسی نقاط رویش گیاهان در جاهای مختلف از لحاظ جغرافیایی کاربرد دارد. در واقع یک نوع ردیاب ماهواره ای می باشد.

مراحل کار: بعد از روشن کردن کلید پاور و منظر شدن تا زمان شناسایی ماهواره ها در مکان رویش گیاهان مختصات جغرافیایی محل رشد گیاهان روی صفحه ظاهر می شود و گاهی نیز نقشه رشد گیاه در منطقه توسط دستگاه کشیده می شود. 

 4 اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر مدل CE 2014 ساخت کشور انگلستان برای اندازه گیری غلظت مواد در طول موج های مختلف بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تنظیم طول موج مورد نظر نمونه داخل کوت را داخل آن گذاشته و درب آن را می بندد و در مقابل بلانک غلظت یا .... نمونه مورد نظر خوانده و سپس آن را خاموش و از برق می کشند.

 5
 میکروسکوپ

میکروسکوپ

میکروسکوپ مدل نیکون ساخت کشور ژاپن برای دیدن باکتری ها و قارچ ها در شرایط مطالعه میکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن لام مورد نظر در جایگاه لام با روشن کردن میکروسکوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن میکروسکوپ از برق می کشند.  

 6سطح سنج
سطح سنج

سطح سنج مدل APS ساخت کشور انگلستان برای اندازه گیری سطح برگ گیاهان کشت شده و خودرو کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن کردن کلید پاور آن را کالیبره کرده و سپس برگ مورد نظر را در جایگاه مورد نظر قرار داده و سپس اندازه مورد نظر در دستگاه ظاهر می شود بعد از کار دستگاه را خاموش می کنیم. 

 7 لوپ
لوپ

لوپ مدل موتیک ساخت کشور اسپانیا برای مطالعه قارچ ها و باکتری ها در شرایط ماکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه مورد نظر در جایگاه مخصوص با روشن کردن لوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن از برق می کشند.  
 8سانتریفیوژ یخچال دار
سانتریفیوژ یخچال دار

سانتریفیوژ یخچال دار مدل Mikro 200R  ساخت کشور آلمان  و مدل 2016 ساخت کشور ترکیه برای جداسازی پروتئین ها  و در PCR بکار گرفته می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل آن و بستن کامل درب کلید پاورآن را روشن کرده و پس از تنطیم زمان و دمای مورد نظر و با تنظیم سرعت مورد نظر دستگاه شروع به کار کرده و بعد از اتمام زمان و توقف نمونه های داخل آن درب آن را باز کرده و نمونه برداشته می شود . بعد از برداشتن نمونه کلید پاور آن خاموش و کلا از برق می کشند.

 9
 فلیم فتومتر
فلیم فتومتر

فلیم فتومتر مدل 410 ساخت کشور انگلستان برای اندازه گیری سدیم، پتاسیم و لیتیم کاربرد دارد. این دستگاه متصل به پمپ خلا و گاز می باشد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن کردن کلید پاور برای مثال در مورد اندازه گیری سدیم با کالیبراسیون دستگاه توسط استاندارد سدیم نمونه مورد مطالعه درون دستگاه گذاشته و با مکش نمونه مقدار سدیم روی دستگاه ظاهر می گردد. در مورد پتاسیم و لیتیم نیز چنین است منتهی در مورد پتاسیم استاندارد پتاسیم و در مورد لیتیم استاندارد لیتیم برای کالیبره کردن بکار گرفته می شود. بعد از کار با دستگاه کلید پاور آن آن را از برق می کشیم. 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .