آزمایشگاه بیوشیمی

 معرفی:

در این آزمایشگاه، اندازه گیری مقادیر و غلظت مواد مختلف بیوشیمیایی، آموزش نحوه انجام آزمایش های بالینی، آنالیز کامل ادرار، اندازه گیری مواد معدنی مختلف انجام می شود. خدمات آموزشی و تحقیقاتی نیز  ارائه  می گردد. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی و زیست شناسی و از این آزمایشگاه بهره می گیرند.  


موقعیت: طبقه دوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
هود
هود شیمیایی

هود ساخت کشور ایران و برای برداشتن مواد و اسیدها  بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و روشن کردن کلید پاور آن و همچنین روشن کردن تهویه آن مواد در زیر آن قرار داده و به مقدار لازم برداشته و به هنگام برداشتن شیشه جلویی آن تا اندازه ای که با دست زیر آن به راحتی مواد برداشته شود به پایین کشیده می شود . بعد از برداشتن مواد و صبر کردن برای مدتی که هوای پر از گاز داخل آن تخلیه شود آن را خاموش و از برق می کشند. 

 2 اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر مدل PG T80  ساخت کشور انگلستان برای اندازه گیری غلظت مواد در طول موج های مختلف بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تنظیم طول موج مورد نظر نمونه داخل کوت را داخل آن گذاشته و درب آن را می بندد و در مقابل بلانک غلظت یا .... نمونه مورد نظر خوانده و سپس آن را خاموش و از برق می کشند..

 3 سانتریفیوژ
اسپکتروفتومتر

سانتریفیوژ مدل ALC  برای جداسازی مواد بکار گرفته می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل آن و بستن کامل درب کلید پاورآن را روشن کرده و پس از تنطیم زمان به تدریج سرعت را افزایش داده تا به یرعت مورد نظر برسد . بعد از اتمام زمان و توقف نمونه های داخل آن درب آن را باز کرده و نمونه برداشته می شود . بعد از برداشتن نمونه کلید پاور آن خاموش و کلا از برق می کشند. 

 4بن ماری جوش
بن ماری

بن ماری مدل بهداد  ساخت کشور ایران برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند.

 5
آون

آون

آون مدل فن آزما ساخت کشور ایران برای خشک کردن و استریل کردن وسایل شیشه ای کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل و بستن درب آن دما و زمان مورد نظر تنظیم کرده و بعد از اتمام زمان آن آن را خاموش و از برق می کشند. 

 6 سنجPH
ph سنج

pHسنج مدل 99601 ساخت کشور تایوان برای تنظیم pH محیز های کشت و محلول ها بکار می رود.

مراحل کار: بعد از روشن کردن کلید پاور و کالیبره کردن با محلول ها با درجه پ اچ معین، پ اچ محلول ها را اندازه و با اسید یا باز ضعیف پ اچ را تنظیم می کنند . بعد از اتمام کار و تمیز کردن الکترود آن با آب مقطر، الکترود آن را داخل آب درون محفظه مخصوص قرار و کلید پاور آن را خاموش می کنند. 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .