آزمایشگاه زیست شناسی سلولی مولکولی و ژنتیک

 معرفی:

در این آزمایشگاه پرورش انواع سوش های مگس سرکه، تلاقی انواع صفات مگس سرکه استخراج DNA، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی و نیز اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. خدمات آموزشی نیز  ارائه  می گردد. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، زیست شناسی، شیمی داروئی و مهندسی کشاورزی از این آزمایشگاه بهره می گیرند. 


موقعیت: طبقه دوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی مولکولی و زنتیک دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 pH سنج 

ph سنج

pHسنج مدل 99601 ساخت کشور تایوان برای تنظیم pH محیط های کشت و محلول ها بکار می رود.

مراحل کار: بعد از روشن کردن کلید پاور و کالیبره کردن با محلول ها با درجه پ اچ معین، پ اچ محلول ها را اندازه و با اسید یا باز ضعیف پ اچ را تنظیم می کنند . بعد از اتمام کار و تمیز کردن الکترود آن با آب مقطر، الکترود آن را داخل آب درون محفظه مخصوص قرار و کلید پاور آن را خاموش می کنند.

 2 انکوباتور
انکوباتور

انکوباتور ساخت کشور ایران برای رشد قارچ ها و باکتری ها در شرایط دما و نوری مناسب بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تنظیم دمای مورد نظر و ترموستات نمونه را داخل آن گذاشته و درب آن را می بندد و بعد از مدت زمان لازم دوباره آن را خاموش و از برق می کشند و نمونه را برمی دارند

 3میکروسکوپ 
میکروسکوپ مدل نیکون

میکروسکوپ مدل نیکون ساخت کشور ژاپن برای دیدن باکتری ها و قارچ ها در شرایط مطالعه میکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن لام مورد نظر در جایگاه لام با روشن کردن میکروسکوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن میکروسکوپ از برق می کشند.  

 4لوپ
لوپ

لوپ مدل موتیک ساخت کشور اسپانیا برای مطالعه قارچ ها و باکتری ها در شرایط ماکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه مورد نظر در جایگاه مخصوص با روشن کردن لوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن از برق می کشند.  


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .