آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

 معرفی:

در این آزمایشگاه، لام های بافت شناسی، آسیب شناسی و جنین شناسی تهیه و خدمات آموزشی و تحقیقاتی نیز  ارائه  می گردد. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی و زیست شناسی از این آزمایشگاه بهره می گیرند


موقعیت: طبقه دوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه بافت شناسی دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
حمام پارافین
حمام پارافین

حمام پارافین برای ذوب و نگهداری پارافین در دمای مورد نظر و نیز نگهداری نمونه داخل پارافین در دمای مورد نظر کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از ریختن پارافین جامد درون مخزن و تنظیم دمای مورد نظر و ذوب آن نمونه بافت جانوری داخل آن قرار گرفته تا برای برش های میکروسکوپی  آماده شود. 

 2 انکوباتور
انکوباتور

انکوباتور مدل بهداد ساخت کشور ایران برای رشد قارچ ها و باکتری ها در شرایط دما و نوری مناسب بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تنظیم دمای مورد نظر و ترموستات نمونه را داخل آن گذاشته و درب آن را می بندد و بعد از مدت زمان لازم دوباره آن را خاموش و از برق می کشند و نمونه را برمی دارند.
 3میکروسکوپ
میکروسکوپ

میکروسکوپ مدل اپتیکا برای دیدن لام های بافت شناسی و پاتولوژی در شرایط مطالعه میکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن لام مورد نظر در جایگاه لام با روشن کردن میکروسکوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن میکروسکوپ از برق می کشند.  

 4 میکروسکوپ دوربین دار
میکروسکوپ دوربین دار

میکروسکوپ  دوربین دار  تحقیقاتی مدل موتیک برای مطالعه لام های بافتی و پاتولوژی  بکار گرفته می شود و نیز برای گرفتن عکس از نمونه ها استفاده می شود . این میکروسکوپ به مانیتور وصل می باشد. 

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن لام مورد نظر در جایگاه لام با روشن کردن میکروسکوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت و عکس برداری خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن میکروسکوپ از برق می کشند.  

 5
لوپ
لوپ مدل موتیک

لوپ مدل موتیک ساخت کشور اسپانیا برای مطالعه قارچ ها و باکتری ها در شرایط ماکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه مورد نظر در جایگاه مخصوص با روشن کردن لوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن از برق می کشند.  

 6 بن ماری جوش
بن ماری

بن ماری برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین  و نیز برای پارافین زدایی در این آزمایشگاه بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند.

 7میکروتوم
میکروتوم

میکروتوم مدل RM 2135  ساخت کشور آلمان برای برش دادن نمونه های میکروسکوپی بافت های جانوری و گیاهی بکار می رود.  

مراحل کار: بعد از گذاشتن قالب های نمونه های گیاهی و جانوری در جایگاه مخصوص دستگاه و با تنظیم میکرو متری اندازه برش و تنظیم محل برش با پیچ های مورد نظر برش انجام می گیرد. 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .