آزمایشگاه انگل شناسی و جانورشناسی

 معرفی:

در این آزمایشگاه بررسی و شناسایی بیماری های انگلی، تهیه لام های انگل شناسی و جانور شناسی و نیز اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. خدمات آموزشی  نیز  ارائه  می گردد. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، زیست شناسی و مهندسی کشاورزی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.  


موقعیت: طبقه دوم ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 لامینار

لامینار

لامینار ساخت کشور ایران برای کار در شرایط استریل به کار برده می شود. این دستگاه متصل به شیر آب و گاز و دارای اشعه یو وی می باشد.

  مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تمیز کردن آن با الکل 70 درصد و الکل صنعتی اشعه  آن را چهار ساعت قبل از شروع کار روشن و سپس یک ساعت قبل از شروع کار خاموش کرده و سپس در حین کار شعله گاز ، تهویه و لامپ درون آن را روشن و با کشیدن شیشه جلویی آن به پایین کار را انجام می دهند پس از اتمام کار شعله گاز، تهویه و لامپ درون آن را خاموش می کنند. در خاتمه کلا دستگاه را از برق می کشند و دوباره با الکل 70 درصد و الکل صنعتی آن را تمیز می کنند .
 2 میکروسکوپ
میکروسکوپ

میکروسکوپ مدل نیکون ساخت کشور ژاپن برای مطالعه لام های انگل شناسی در شرایط مطالعه میکروسکوپی بکار برده می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن لام مورد نظر در جایگاه لام با روشن کردن میکروسکوپ و تنظیم آن در مراحل مختلف و با عدسی های مختلف نمونه قابل رویت خواهد بود. بعد از اتمام کار و خاموش کردن میکروسکوپ از برق می کشند
 3بن ماری جوش
بن ماری

بن ماری مدل DENA ساخت کشور ایران برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند.


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .