آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

 معرفی:
در این آزمایشگاه، تعیین مقاومت الکتریکی و به هم بستن سری و موازی مقاومت، اثر حرارت بر مقاومت الکتریکی، تعیین نیروی محرکه و مقاومت داخلی در مولدها، آزمایش پل وتستون و پل تار، اندازه گیری فرکانس برق شهر، تحقیق قانون کیرشهف مدارهای شامل R، L و C در جریان متناوب، اندازه گیری فرکانس، اندازه گیری دامنه یک موج، اندازه گیری ظرفیت خازن مجهول، ضریب القاء متقابل دوبویین، مقاومت ویژه، مدارهای رزونانس سری و موازی، ترانسفورماتور انجام می گیرند همچنین خدمات آموزشی و تحقیقاتی ارائه می گردد. رشته های زیست شناسی، مهندسی پزشکی و فنی و مهندسی  و .... از این آزمایشگاه بهره می گیرند. 


موقعیت: طبقه اول ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

 

آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ یا نوسان نما مدل RN-620 که برای نمایش و اندازه گیری نوسانات جریان برق به صورت سینوسی (متناوب) و یا خطی (جریان مستقیم) کاربرد دارد. اساس کار اسیلوسکوپ حرکت دسته ای از الکترون ها است که تقریباً بی وزن بوده و به سهولت می توان آن ها را به حرکت درآورد و منحرف کرد لذا دستگاه تغییرات خفیف کمیت مورد نظر را به طور مستقیم نشان می دهد. 

 2منبع تغذیه AC و DC  
منبع تغذیه

منبع تغذیه AC و DC مدل GW ساخت کشور مالزی  و مدل PS- 303 ساخت کشور ایران برای انجام آزمایش های  مختلف در آزمایشگاه الکتریسیته استفاده می شود. این دستگاه ها به صورت مستقیم و یا متناوب با ولتاژهای مختلف قابل استفاده هستند. 

 3آوومتر
آوومتر

آوومتر مدل EDM-330 ساخت کشور چین برای اندازه گیری ولتاژ (DC AC)، شدت جریان (آمپر)، مقاومت الکتریکی و ... استفاده می شوند. 

 4سیم پیچ و هسته های آهنی 
سیم پیچ و هسته های آهنی

سیم پیچ ها و هسته های آهنی مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران جهت انجام آزمایش های مانند اندازه گیری ضریب القای الکتریکی و ... کاربرد دارد. 

 5
  مقاومت های متغیر در انواع مختلف
مقاومت های متغیر

مقاومت های متغیر در انواع مختلف مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران برای بستن مدارها و انجام آزمایش های گوناگون به کار می رود.

 
 6 الکتروسکوپ
الکتروسکوپ

الکتروسکوپ برای مشاهده الکتریسیته ساکن کاربرد دارد. 

 7واندوگراف 
واندوگراف

واندوگراف برای تولید الکتریسیته ساکن کاربرد دارد.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .