آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک

 معرفی:
 در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به pH متری، پتانسیومتری و هدایت سنجی، تعیین سرعت واکنش و اسپکتروفتومتری همچنین اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. خدمات آموزشی نیز  ارائه  می گردد. رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، زیست شناسی، تغذیه، مهندسی پزشکی، شیمی داروئی و مهندسی کشاورزی از این آزمایشگاه بهره می گیرند. 


موقعیت: طبقه اول ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

  

آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 بن ماری جوش

لامینار

بن ماری مدل شیمی فن ساخت کشور ایران برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند. 

 2 بن ماری جوش
انکوباتور

بن ماری مدل بهداد ساخت کشور ایران برای حرارت دادن مواد و محلول ها تحت شرایط رطوبت در دمای معین بکار می رود.

مراحل کار: بعد از ریختن آب مقطر داخل آن به اندازه کافی  اتصال به برق  و روشن کردن کلید پاور آن دمای آن تنظیم و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر نمونه را داخل آن گذاشته و پس از اتمام کار کلید پاور آن را خاموش می کنند. بعد از سرد شدن درب آن را می بندند. در خاتمه کار کلا از برق می کشند..

 3 سانتریفیوژ
اتوکلاو

سانتریفیوژ مدل  ALC 4232  برای جداسازی مواد بکار گرفته می شود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و گذاشتن نمونه داخل آن و بستن کامل درب کلید پاورآن را روشن کرده و پس از تنطیم زمان به تدریج سرعت را افزایش داده تا به یرعت مورد نظر برسد . بعد از اتمام زمان و توقف نمونه های داخل آن درب آن را باز کرده و نمونه برداشته می شود . بعد از برداشتن نمونه کلید پاور آن خاموش و کلا از برق می کشند..

 4 اسپکتروفتومتر
روتاتور

اسپکتروفتومتر مدل PG T80  ساخت کشور انگلستان برای اندازه گیری غلظت مواد در طول موج های مختلف بکار می رود.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و تنظیم طول موج مورد نظر نمونه داخل کوت را داخل آن گذاشته و درب آن را می بندد و در مقابل بلانک غلظت یا .... نمونه مورد نظر خوانده و سپس آن را خاموش و از برق می کشند.


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .