آزمایشگاه بتن

معرفی:

در این آزمایشگاه، تعیین مقاومت نمونه های بتنی، تعیین درصد میزان هوای بتن، تعیین نفوذپذیری بتن، خشک کردن نمونه بتنی، سنجش مقاومت و دوام بتن، تعیین انبساط و سلامت سیمان، تعیین میزان روانی بتن و نیز اجرای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها انجام می شود. خدمات آموزشی نیز  ارائه  می گردد. رشته های فنی و مهندسی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.  


موقعیت: طبقه اول ساختمان میرزا باقر مرندی 

  

آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1

جک بتن شکن تمام اتوماتیک


لامینار

جک بتن شکن تمام اتوماتیک مدل Azmoon ساخت کشور ایران جهت تعیین مقاومت نمونه های بتنی کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از تهیه نمونه، نمونه  در داخل دستگاه قرار گرفته و از بالا فشار وارد کرده و تا نقطه گسیختگی بتن، بتن را تحت فشار قرار داده و مقاومت آن را تعیین می کنند. 

 2 جک بتن شکن نیمه اتوماتیک
انکوباتور

جک بتن شکن نیمه اتوماتیک مدل Azmoon ساخت کشور ایران جهت تعیین مقاومت نمونه های بتنی کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از تهیه نمونه، نمونه  در داخل دستگاه قرار گرفته و از بالا فشار وارد کرده و تا نقطه گسیختگی بتن، بتن را تحت فشار قرار داده و مقاومت آن را تعیین می کنند.  

 3 جک بتن شکن آنالوگ
اتوکلاو

جک بتن شکن آنالوگ مدل CE ساخت کشور ایتالیا جهت تعیین مقاومت نمونه های بتنی کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از تهیه نمونه، نمونه  در داخل دستگاه قرار گرفته و از بالا فشار وارد کرده و تا نقطه گسیختگی بتن، بتن را تحت فشار قرار داده و مقاومت آن را تعیین می کنند.   

 4 تعیین درصد میزان هوا 
روتاتور

تعیین درصد میزان هوا مدل CE ساخت کشور ایتالیا برای تعیین درصد میزان هوای بتن بکار می رود.

مراحل کار: نمونه بتن در ظرف دستگاه قرار گرفته و از طریق تلمبه مخصوص نمونه تحت فشار قرار می گیرد و میزان هوای موجود که در بتن وجود دارد از طریق بالا آمدن آب داخل مخزن دستگاه از طریق صفحه مندرج خوانده می شود.  

 5
 دستگاه نفوذپذیری

میکروسکوپ

دستگاه نفوذپذیری مدل Azmoon ساخت کشور ایران جهت تعیین نفوذپذیری بتن کاربرد دارد.

مراحل کار: نمونه برداشته شده بتن در زیر فک های دستگاه قرار می گیرد و آب با فشار از طریق لوله های دستگاه به بتن نفوذ می کند تا بعد از 24 ساعت مقدار نفوذ آب در نمونه بتنی از طریق گیج دستگاه مشخص شود. 

 6 آون
میکروسکوپ چهارچشمی

آون مدل Azmoon ساخت کشور ایران برای خشک کردن نمونه بتن کاربرد دارد. 

مراحل کار: نمونه بتن با مصالح سنگی جهت خشک کردن و یا آزمایش میزان رطوبت در داخل دستگاه قرار گرفته و با توجه به نوع آزمایش و یا کاربرد، درجه حرارت و مدت زمان لازم تنظیم می شود..

 7 حمام آبی 
لوپ

حمام آبی مدل Azmoon ساخت ایران برای عمل آوری بتن کاربرد دارد.

مراحل کار: این دستگاه جهت عمل آوری صحیح و سریع تر نمونه بتنی از طریق بخار آب مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه پس از قرارگیری در داخل دستگاه نسبت به شرایط آن به صورت دستی تنظیم می شود. 

 8 همزن اتوماتیک 
سانتریفیوژ

همزن اتوماتیک مدل Azmoon ساخت کشور ایران برای به هم زدن مخلوط بتن کاربرد دارد.

مراحل کار: این دستگاه جهت مخلوط کردن مصالح بتن به صورت صحیح و با راندمان بالا مورد استفاده قرار می گیرد. مصالح بعد از قرارگیری در ظرف دستگاه با انجام تنظیمات مخلوط می گردد..

 9
 لوس آنجلس

بن ماری جوش

لوس آنجلس مدل البرز ساخت کشور ایران جهت سنجش مقاومت و دوام مصالح کاربرد دارد.

مراحل کار: مصالح سنگی بعد از قرارگیری در دستگاه به همراه 12 گلوله فلزی دستگاه با 30 ال 33 دور در دقیقه شروع به کا ر می کند بعد از اتمام مدت زمان لازم میزان مقاومت و دوام مصالح مورد بررسی قرار می گیرد. 

10 اسلامپ
ورتکس

اسلامپ مدل Azmoon ساخت کشور ایران جهت تعیین میزان روانی بتن بکار می رود.

مراحل کار: نمونه بتنی در مخروط ناقص  در سه لایه و با تراکم قرار گرفته و سپس مخروط ناقص برداشته می شود و طبق ارتفاع واژگون شده نمونه بتن میزان روانی بتن سنجیده می شود .

 11
 اتوکلاو
ph سنج

اتوکلاو مدل Azmoon ساخت کشور ایران  جهت تعیین انبساط و سلامت سیمان کاربرد دارد.

مراحل کار: پس از روشن کردن اتوکلاو حدود 45 تا 75 دقیقه بعد فشار را به 7/0 ± 22 اتمسفر رسانده سه ساعت در این حالت باقی مانده بعد از این دستگاه حرارتی را خاموش و اتوکلاو را سرد کرده به طوری که فشار بخار در مدت 24 ساعت به کمتر از 7/0 اتمسفر برسد. بعد از گذشت 24 ساعت فشار داخلی اتوکلاو را تخلیه سپس ان را باز کرده و فوراً قالب ها را خارج و در آبی که دارای حرارت 90 درجه بوده قرار می دهند و به وسیله آب سرد اطراف ظرف قالب ها را سرد به طوری که بعد از 15 دقیقه حرارت آب محتوی قالب ها کمتر از 23 درجه باشد سپس قالب ها را خارج و خشک می کنیم. اختلاف اندازه گیری قبل و بعد از آزمایش بر مبنای درصد با تقریب 01/0 درصد  گزارش و افزایش طول باید به عنوان انبساط حجم اتوکلاو و کاهش طول با علامت منفی و بر مبنای درجه منعکس گردد. 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .