آزمایشگاه مصالح ساختمانی
 
معرفی:
برای تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن،  تعیین سطح مخصوص سیمان،  تعیین مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال،  تعیین جرم حجمی سیمان، تعیین اندازه دانه های شن و ماسه و نحوه توزیع دانه های سنگی در اندازه های گونا گون جهت مقایسه و تطبیق با منحنی استاندارد از این آزمایشگاه استفاده می شود.و نیز خدمات آموزشی  ارائه  می گردد. رشته های فنی و مهندسی از این آزمایشگاه بهره می گیرند.  

موقعیت: طبقه زیرزمین ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن


  

آزمایشگاه مصالح ساختمانی دانشگاه آزاد مرند 

 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 میز و سطل ارشمیدس
میز و سطل ارشمیدس

میز و سطل ارشمیدس ساخت شرکت ابزار خاک ایران بوده و برای تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن کاربرد دارد.  

مراحل کار: با استفاده از وزن مخصوص انبوهی عموماً می توان حجم سنگدانه ها یا دیگر مخلوط های مورد مصرف در بتن و بتن قیردار را بر اساس حجم مطلق آنها تعیین کرد.در صورتی که جذب آب در حد قابل قبول بوده و سنگدانه ها مرطوب باشد.وزن مخصوص انبوهی را میتوان با استفاده از سنگدانه های اشباع با سطح خشک تعیین کرد.در مقابل برای محاسبه از وزن مخصوص انبوهی سنگدانه ها وقتی خشک یا فرض می شود خشک است استفاده می شود. نمونه مصالح کاملا خشک را بمدت 24 ساعت در ظرف پر از آب در دمای طبیعی نگه داشته پس از 24 ساعت نمونه را از درون آب بیرون آورده و آن را روی پارچه جاذب رطوبت پهن کرده تا سطح دانه ها خشک شوند.نمونه را در حالت اشباع با سطح خشک(S.S.D)توزین نموده و بلافاصله داخل سبد سیمی قرار می دهیم و سپس توسط قلابی که به ترازو وصل است آویزان کرده و به آرامی در مخزن آب که در زیر سبد قرار دارد فرو می بریم و سپس وزن می کنیم.پس از توزین با استفاده از محاسبات مجهولات مذکور را بدست می آوریم.

 2 بلن
بلن

بلن ساخت شرکت ابزار خاک ایران بوده و برای تعیین سطح مخصوص سیمان به کار می رود.

مراحل کار: یکی از عوامل موثر بر میزان هیدراتاسیون سیمان ریزی دانه های سیمان می باشد،هر قدر که ذرات سیمان ریزتر باشد میزان و سرعت هیدرتایون افزایش میابد و بنابراین روند کسب مقاومت و گیرش زودتر انجام می گیرد.بطور کلی دانه های 10 الی 24 میکرون مقاومت سیمان را تامین می کند.همچنین ابعاد دانه ها نباید از 5 میکرون کوچکتر باشد،زیرا سبب گیرش بسیار سریع و احتمالا گیرش کاذب می شود. ابتدا صفحه مشبک را در داخل سلول در محل خودش قرار می دهیم،یک کاغذ صافی در داخل محفظه بگذارید و آنرا روی صفحه مشبک فشار دهید مقدار معین سیمان وزن شده را در محفظه می ریزیم،آنگاه سطح سیمان را با ضربه های ملایمی که به محفظه می زنیم صاف می کنیم.یک کاغذ صافی روی سطح سیمان قرار می دهیم و سمبه را داخل می کنیم تا آنجایی که کلاهک آن به سطح استوانه برسد بستر سیمان را کاملا فشار می دهیمو سپس سمبه را به آرامی از بستر سیمان خارج می کنیم.محفظه تراوایی را روی U شکل قرار می دهیم،هوای موجود ئر یک بازوی لوله U شکل را به آهستگی تخلیه کنید به طوری که محلول به بالاترین نشانه لوله برسد در این موقه شیر را می بندیم و زمان سنج را حاظر می کنیم و همین که مایع به نشانه دوم لوله رسید آن را به کار می اندازیم و زمانی که به نشانه سوم لوله U شکل رسید آنرا متوقف می سازیم و فاصله زمانی بین این دو نشانه را بدست می آوریم پس از آن محاسبات لازم انجام می گیرد.

 3 ویکات
ویکات

ویکات ساخت شرکت ابزار خاک ایران بوده و برای تعیین مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال استفاده می شود.

مراحل کار: چون میزان آب خمیر سیمان نمی تواند اختیاری انتخاب گردد،از این جهت لازم است میزان روانی خمیر سیمان مورد آزمایش بوسیله ضابطه مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد که در صورت عدم جوابگویی با شرایط مطلوب و استاندارد غلظت آن تغییر داده شود،تا شرایط مورد نظر حاصل گردد. پس از تهیه خمیر سیمان با مقدار مشخصی از سیمان و آب آنرا به آرامی در قالب دستگاه قرار می دهیم بصورتی که هیچ فشاری به خمیر سیمان وارد نگردد.سپس قسمت های اضافی خمر را می بریم و قالب را در زیر میله آب سنج دستگاه ویکات قرار می دهیم و سپس به آرامی سر میله آب سنج را در تراز سطح خمیر قرار داده و بوسیله  پیچ مربوطه آن را محکم می کنیم،با باز کردن پیچ به مدت 30 ثانیه میله در خمیر نفوذ می کند که باید موقعیت آن را قرائت و یادداشت نماییم.هنگام آزمایش نباید هیچ لرزشی در دستگاه ایجاد شود.سپس با توجه به مقدار نفوذ میله و استاندارد های موجود مقدار  غلظت نرمال خمیر را بدست می آوریم.

 4 بالن لوشاتلیه
بالن لوشاتلیه

بالن لوشاتلیه ساخت شرکت ابزار خاک ایران می باشد و برای تعیین جرم حجمی سیمان  کاربرد دارد.

مراحل کار: جرم حجمی سیمان هیدرولیکی به عنوان جرم واحد حجم ذرات جامد تعریف می گردد.برای تعیین وزن مخصوس یک جسم باید حجم وزن معینی از آن را پیدا کرد.وزن مخصوص یکی از پارامترهایی است که به ما در طراحی مصالح ساختمانی چون بتن و. .. کمک می کند،به همین منظور بدست آوردن آن از الزامات است که از طریق آزمایشات مختلف صورت می گیرد. بالن را با نفت یا الکل یا هر مایع دیگری تا نقطه ای بین غلامت های 0 تا 10 میلی متر در ساقه بالن پر می نماییم سپس مقدار مقدار مشخصی سیمان را در بالن می ریزیم.دروش بالن را بعد از ریختن سیمان گذاشته و آنرا به صورت مایل تکان می دهیم بصورتی که مطمئن شویم هوای بین دانه های سیمان خارج شده باشد.سپس سطح مایع را قرائت کرده و با استفاده از محاسبات جرم حجمی سیمان را بدست می آوریم.

 5
 شیکر و الک های دانه بندی

شیکر و الک های دانه بندی

شیکر و الک های دانه بندی ساخت شرکت ابزار خاک ایران بوده و جهت تعیین اندازه دانه های شن و ماسه و نحوه توزیع دانه های سنگی در اندازه های گونا گون جهت مقایسه و تطبیق با منحنی استاندارد  استفاده می شود.

مراحل کار: دانه بندی و اندازه دانه، روی مقدار نسبی دانه ه و همچنین روی مقادیر مورد نیاز سیمان و آب اثر می گذارد،جداشدگی را کنترل می کند و بر روی آب انداختن بتن موثر است،برای دوام،پوکی و نحوه درجا ریختن و پرداختن سطح بتن اثر دارد.همچنین روی عوامل دیگری مثل کارایی،اقتصادی بودن،تخلخل و همچنین بر خواص بتن سخت شده مانند مقاومت،جمع شدگی،دوام و ... اثرداردو هر گونه تغییراتی در دانه بندی می تواند روی یکنواختی بتن در هر بار بتن سازی تاثیر گذارد. الک ها را به ترتیب اندازه الک می چینیم و نمونه را روی الک بالایی می ریزیم و سپس روی دستگاه شیکر قرار می دهیم تا عمل الک کردن بصورت مکانیکی انجام گیرد.دور دستگاه را بر روی 150 دور در دقیقه تنظیم می نماییم و دستگاه را به مدت حداکثر 10 دقیقه بکار می اندازیم.پس از اتمام مدت زمان مذکور مقدار مصالح باقی مانده بر روی هر الک را توزین کرده و طبق جداول و نمودارهای موجود باقی محاسبات را انجام می دهیم. 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .