مدیر پژوهش


 

  دکتر صمد عهدی اقدم


 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی   مسئولیت های اجرایی:

 -مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندسوابق اجرایی:

-مدیر گروه رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: ahdai@marandiau.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: 42292227 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1257

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .