مدیر پژوهش


 

دکتراسماعیل علیزاده


 دکترای تخصصی ریاضی محض-آنالیز تابعی مسئولیت های اجرایی:

-مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


سوابق اجرایی:

-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مرند   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: e_alizadeh@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292227 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1257

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .