مدیر پژوهش


 

شهرام باغبان سیروس


دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی مسئولیت های اجرایی:

-مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


سوابق اجرایی:

-رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-رئیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد واحد مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: sh_baghban@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292243 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1198

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .