معاونت علمی


 

زکیه خاکپراقی


دانشجوی دکترای تخصصی مدرسی معارف مسئولیت های اجرایی:

-معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندسوابق اجرایی:

-مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد واحد مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: khakparagi.maref@yahoo.com

  شماره تلفن مستقیم: 42292246 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1216

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .