معاونت علمی


 

دکتر اکبر حسن پور اقدم


دکترای تخصصی شیمی آلی مسئولیت های اجرایی:

-معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندسوابق اجرایی:

-مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

-مدیر گروه رشته شیمی دانشگاه آزاد واحد مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: hasanpour@marandiau.ac.ir 

شماره تلفن مستقیم: 42292246 _ 041

  شماره تلفن داخلی: 1216

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .