راهنمای نگارش پایان نامه ها


 دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه


دوره کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصی


 

باسمه تعالی

 

تحقيق‌ ، دانشي‌ است‌ كه‌ مستلزم‌ شناخت‌ اصول، قواعد و روشهاست؛ ‌پژوهشگر با فراگرفتن‌ و قبول‌ كردن‌ آن‌ اصول‌،‌ علاوه‌ بر اعتبار بخشيدن‌ به‌ دستاوردهاي‌ تحقيقاتي‌ خويش ‌و دستيابي‌ به‌ نتايج‌ جديد و مفيد در ساية‌ جستجو و كاوش‌ مستمر و بي‌وقفه‌، چه‌ بسا به‌ ترميم‌ خطاهاي ‌پيشين‌ خود يا ديگران‌ نيز توفيق‌ يابد. در نظـامهاي‌ آمـوزشـي‌ و پژوهشي‌ دانشجويان‌ و فارغ ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري به‌ عنوان‌ پژوهشگر شناخته‌ می شوند. اين‌ دوره‌ ها در نظام‌ واحدي‌ آموزش‌ عالي‌ در ايران‌ پس‌ ازگذراندن‌ تعدادي‌ واحد درسي‌ با تدوين‌ رساله‌ يا پايان‌نامة‌ تحصيلي‌ تمام‌ مي شود و احتمالاً همين ‌پايان‌نامة‌ تحصيلي‌ است‌ كه‌ ملاكي‌ براي‌ قرار دادن‌ فارغ‌ التحصيلان‌ در زمرة‌ محققان‌ كشور محسوب می شود. بنابراين، هدف‌ اساسي‌ تهيه اين دستورالعمل، دستيابي‌ به‌ الگويي‌ جامع‌ و استاندارد نمودن‌ چارچوب‌ تدوين‌ پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري  است‌ .

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان، آئین نامه نحوه نگارش پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را به شرح زیر تقدیم می دارد. رعایت این آیین نامه الزامی بوده و صدور مجوز دفاع منوط به رعایت کامل آن خواهد بود .

 

نوع کاغذ و نحوه چاپ:


اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید در مقطع کاغذ A4 بــوده و مطـالب آن با نـرم افـزار 2007 Word به صورت تک رویه تایپ و چاپ گردند.

 


مشخصات روی و پشت جلد پایان نامه ها :


 ·        جـلد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد به رنگ )طبق فرم مدارک لازم جهت تسویه حساب مندرج در سایت دانشگاه معاونت پژوهشی- تحصیلات تکمیلی)

·        رعایت مندرجات روی و پشت جلد پایان نامه (پیوست الف و ب) الزامی بوده و به شکل زرکوب چاپ شوند.

·        عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان‌، نام و نام خانوادگی و سال دفاع از پایان نامه الزامی است.


شرح روی جلد پایان نامه:


 1. آرم دانشگاه آزاد اسلامی (ترجیحاً در ابعاد 5/2 سانتی متر × 3 سانتی متر) 
 2. عبارت« دانشگاه آزاد اسلامی » با فونت ب- زر18 سیاه
 3. عبارت « واحد مرند» 
 با فونت ب- زر18 سیاه
 4. نام گروه آموزشی با فونت ب- زر 16 سیاه

 5. عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد »

-  برای رساله دکترای تخصصی عبارت «رساله برای دریافت درجه دکترای تخصصی Ph.D. »

 با فونت ب- زر 16 سیاه
 6. کلمه «رشته» و «گرایش» (نام گرایش تحصیلی)  با فونت ب-  زر 16  سیاه
 7. کلمه «عنوان» با فونت ب- نازنین 18سیاه
 8. عنوان پایان نامه با فونت ب-  تیتر 18 سیاه
 9. عبارت «استاد راهنما» با فونت ب- نازنین 18 سیاه
 10. نام استاد راهنما با فونت ب-  زر  18 سیاه
 11. عبارت «استاد یا استادان مشاور» با فونت ب- نازنین 18سیاه
 12. نام استاد یا استادان مشاور
 با فونت ب-  زر 18 سیاه
 13. کلمه «نگارش» با فونت ب- نازنین 18 سیاه
 14. نام نگارنده
 با فونت ب-  زر 18 سیاه
 15. تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط
 با فونت ب-  زر  14 سیاه

پایان نامه به ترتیب شامل بخش های زیر است :

 

·         بسم الله الرحمن الرحیم

·         طرح روی جلد (فارسی و مطابق دستورالعمل الف)   

·         صورتجلسه تایپ شده دفاع  از پایان نامه (دارای نمره و امضاء افراد ذیربط)

·         فرم اصالت تعهدنامه (دانلود ازسایت دانشگاه)

·         چکیده فارسی (حداکثر250 کلمه ترجیحاٌ در یک صفحه همراه واژگان کلیدی [حداكثر ده واژه مرتبط با عنوان] )

·         تقدیم

·         سپاسگزاری

·         فهرست مطالب

·         فهرست جدول ها

·         فهرست نمودار ها

·         فهرست نقشه ها

     ·         متن اصلی پایان نامه شامل:

  فصل اول) كليات: شامل مقدمه، بيان مسئله، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف کلی و جزئی، سئوالات، فرضيه ها ، تعاريف مفهومي وعملياتی متغيره

فصل دوم) پيشينه پژوهش: شامل مقدمه، مباني نظري متغیرها، تحقيقات داخلي و خارجي انجام یافته در ارتباط با موضوع، جمع بندی از مبانی نظری  و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر تحقیق.

فصل سوم) روش شناسی: شامل مقدمه، جامعه آماري، نمونه آماری(حجم نمونه، روش نمونه گيري)، ابزارهای گردآوري داده ها (بیان روايي و پايايي‌)، چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار)، شیوه های تجزيه و تحليل داده ها، روش تحقیق.

فصل چهارم) تجزيه و تحليل داده ها : شامل مقدمه، توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با تحقیق، آزمون فرضیه ها و سوالات، تحلیل های جانبی (درصورت امکان).  

 فصل پنجم) بحث ونتيجه گيري : شامل مقدمه، یافته ها، بحث در مورد یافته ها، نتيجه گيري کلی، محدویتها، پيشنهادها (پیشنهادهای پژوهشی وکاربردی)، منابع (تنظیم طبق دستورالعمل)، چکیده انگلیسی.

  ·         پیوست ها (ضمائم)

·         طرح پشت جلد انگلیسی (مطابق فارسی روی جلد با توجه به پیوست ب)

 

 

نکات کلی در مورد نحوه نگارش پایان نامه:


·       صفحات پایان نامه بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شوند .

·      متن پایان نامه طوری تنظیم شود که از سمت راست کاغذ cm3، از سمت چپ cm2، ازبالای صفحه cm3 و از پایین صفحه cm5/2 فاصله داشته باشد.

·       فاصله سطرها در سراسر پایان نامه برابر cm5/1 بوده ولی در چکیده برابر cm1 در نظر گرفته شود.

·     صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شده و سطر اول هر پاراگراف در صفحات پایان نامه باید شامل cm1 تورفتگی به سمت داخل باشد.

·        شماره گذاری صفحات پایان نامه در پایین و وسط صفحه بوده و فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه cm5/1 باشد.

·        در صورتیکه متن پایان نامه به زبان انگلیسی می باشد فاصله هر سطر از سمت چپ کاغذ cm3 و از سمت راست cm2 لحاظ شود.

·        فونت هایی که در تهیه پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت زیر است:


 

نام و سایز فونت برای نوشتار فارسی

نام و سایز فونت برای نوشتار انگلیسی

سرفصل ها

 ب- تیتر 14

Times New Roman 14 Bold

عناوین اصلی

ب- زر 16 سیاه

Times New Roman 12 Bold

عناوین فرعی

ب- زر 14 سیاه

Times New Roman 12 Italic

متن اصلی

ب- نازنین یا ب- لوتوس 14

Times New Roman 12


·            عناوين هر فصل در صفحات جداگانه آورده شود.

·         در نگارش پایان نامه حتی‌الامکان از به کار بردن لغات لاتین خودداری نموده و معادل فارسی آنها استفاده شود. در صورت نیاز در پاورقی همان صفحه با ذکر شماره، لغات لاتین آورده شوند.

·          در صورتي که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي توان به صورت پاورقی در همان صفحه ارائه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تايپ مي شود و در پاورقی، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود.

·         در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز 11 و موارد انگلیسی به صورت چپ چین با قلم Times New Roman با سایز 10 نوشته شوند.

·        هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در روی آن با قلم نازنین 11 سیاه  (BOLD) نوشته می‌شود. همه اعداد جدول باید به صورت فارسی و وسط چین با قلم نازنین 12 تایپ گردند. 

·          در جدول، خطوط افقي و عمودي (به جز سرستون و انتها) حذف شود؛ مانندجدول‌ زیر:

 

جدول 2-3 : میزان تولید محصول در دو سال گذشته

سال

تولید (تن)

2008

100000

2007

200000

 

·        هر شکل  باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم نازنین 11 سیاه نوشته می شود.

·       در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه استفاده نکنید و آن را از طریق فتوکپی های مخصوص کوچک و استاندارد نمایید. در صورت اجبار، آن را طوری تا نمایید که از صفحات بیرون نزند.


شـمـاره گـذاری


1 . شماره گذاری صفحات

صفحات «بسم الله الرحمن الرحیم»‌، «تقدیم» و «سپاسگزاری» شماره گذاری نـمی شوند. صفـحات «فهرست ها» به ترتیب حروف الفبای فارسی شماره گذاری خواهند شد. شماره گذاری صفحات باید در وسط و پایین صفحه انجام گیرد. متن اصلی پایان نامه به ترتیب اعداد فارسی شماره گذاری می گردند.

2 . شماره گذاری موضوع ها

موضوع‌ های اصلی پایان نامه معمولاً چند فصل است و هر فصل‌‌ نیز‌‌ ممکن است به‌ چند بخش تقسیم گردد.

صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می‌گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است‌. در صورتی که هر بخش دارای زیربخش‌‌ باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد؛ مثلاً  2-4-3 یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.

3 . شماره گذاری تصاویر‌، جدول ها‌، نمودارها و نقشه ها

 مانند روال قبلی است. مثلاً دهمین شکل در فصل سوم به صورت شکل 3-10 نوشته شود و یا سومین جدول در فصل دوم به صورت جدول 2-3 نوشته شود.

4. شماره گذاری پیوست ها

پیوست های پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شوند. به عنوان مثال: «پیوست الف»

تمامی شکلها و جدولهای موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط شماره گذاری خواهند شد. به عنوان مثال: سومین جدول در پیوست «ب» به این صورت نوشته شود: جدول ب-3 .

5 . شماره گذاری روابط و فرمول ها

هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می‌شوند، مشخص می‌‌‌‌گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثلاً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت (6-8) نوشته می شود.

 

 نحوه نوشتن منابع و ارجاع دهی (مستند سازی) به آنها در متن  :


1) برای ارجاع دهی (مستندسازی) درداخل متن به دو صورت کلی زیرعمل می شود:

الف) منابع فارسي: برای ارجاع خواننده به منابعی که درپایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند باید به آنها استناد کرد. نحوه مستندسازی (ارجاع دهی) می تواند به یکی از دوشکل زیرصورت گیرد:

1-    نام نویسنده ای را که به مطلب او استناد شده درون متن می آورند و جلوی نام، سال انتشارکتاب یا مقاله را در پرانتزذکر می کنند. مثال: احمدیان (1382) بیان می دارد که ...

2-    می توان در پاین مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشاررا درپرانتزذکرنمود. دراین مورد باید بین نام نویسنده و تاریخ، علامت ویرگول قرارگیرد. مثال ......... مورد توجه قرارداده است (احمدیان،1382).

- در صورتیکه از عین کلمات نویسنده استفاده شود بایستی آنها را داخل نقل قول ( ""   "" ) قرارداد و علاوه برذکر نام نویسنده و تاریخ ، شماره صفحه مورد استفاده را نیز قید نمود. مثال : روسو عقیده دارد دستها، پاها و چشم ها از اولین افرادی هستند که به انسان فلسفه می آموزند (رابینز،1991،ص39). اگر از منبعی برداشت کلی صورت گرفته نیازی به شماره صفحه نیست.

- در صورتیکه ازکتاب ترجمه شده استفاده شود باید نام مولف و تاریخ نشرفارسی آن را ذکرنمود. مثال..... تجزیه و تحلیل نموده است ( اسمیت، 1385).

اگر از منبعی استفاده شود که دارای دو مولف است بایستی نام خانوادگی هر دو را نوشت وپس ازویرگول تاریخ نشر را ذکر نمود. مثال ...... بیان داشته است (حسینی نسب و علی اقدم،1374)

- اگر نویسندگان کتاب و یا مقاله بیش از دو نفر باشند لازم است در ارجاع دهی نام فامیل اولین فرد را نوشت و سپس از واژه " و دیگران " یا " و همکاران" استفاده نمود.

مثال :        ذاکری و دیگران (1387) معتفدند که....... .

درصورتیکه از یک منبع فارسی برای مرتبه دوم و به صورت متوالی درمتن استفاده شود، روش زیر رایج است. برای مثال .............. بحث و بررسی نموده است (همان منبع، ص 25).

اگر از مقالات و یا کتابهای فردی استفاده شود که در یک سال منتشر شده اند. بعد از ذکر تاریخ با الف، ب ... آنها را مشخص می کنند. مثال ..... نمود (نامور،1388 الف،34).  

ب ) منابع انگليسي :

- در صورتیکه از كتاب يا مقاله به زبان انگلیسی استفاده شود باید روش ارجاع دهی فارسی را رعایت کرد. هنگامیکه نویسنده یک یا دو نفر باشند به صورت زیر عمل می شود:

 مثال:                   

                                           يك نويسنده      Robbins , 1998) )

                                           دو نويسنده     Smith&Jones, 2007) )

 

هنگامیکه كتاب يا مقاله به زبان اصلي‌، بيش از دو نفر باشند‌، فقط نام نويسنده اول ذکر و سپس از واژهet al  استفاده شود.

 مثال:       

                                   ( Polit  et al, 2009,  )

 درمواردي كه يك منبع انگليسي براي مرتبه دوم و ... به صورت متوالي‌ در متن مورد استفاده قرار گیرد به صورت زیر عمل مي‌شود:

 مثال:        

                                     ( Ibid , 38 )

2) منبع نویسی :

کلیه منابع مورد استفاده در متن پایان نامه (مستندسازیها)‌، به ترتيب حروف الفباء و با توجه به  نام خانوادگي نويسنده اول (برای كتاب و مقاله) در آخر پایان نامه تنظیم می شوند (استفاده از شیوه APA دراین مورد ضروری است). فهرست منابع فارسي و انگليسي باید مجزا از هم نوشته شوند. نحوه تنظیم منابع بصورت های زیرخواهد بود:

- كتاب:

              نام خانوادگي نويسنده(ها)، نام كوچك (سال انتشار كتاب)، عنوان كتاب‌، محل نشر: ناشر.

            باید توجه داشت که سطر اول (نام خانوادگی نویسنده) باید 5 فاصله به طرف حاشیه باشد و سایرسطرها به گونه‌ای نوشته شوند که زیرنام خانوادگی نویسنده خالی بماند. عنوان کتاب با حروف درشت نوشته می شود. جلوی محل نشر( : ) قرار می گیرد.

 مثال:

          منصوری، محمد.(1387). روشهای تحقیق در علوم انسانی و تربیتی، چاپ دوم. تهران : انتشارات پیام.

- مقاله:

نام خانوادگي نويسنده‌، نام كوچك (سال انتشار)، عنوان مقاله‌، نام مجله (شامل نام کامل مجله‌، شماره مسلسل، یا فصل، شماره). شماره صفحات مقاله.

باید توجه داشت که دراین حال باید نام مجله با حروف درشت نوشته شود.

 مثال:

                 سلمانی ندوشن، ابراهیم. حسینی نسب، داود و شکرانه، فرهاد(1387). رابطه استفاده از مجلات الکترونیکی آبونمان شده دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه علمی اعضاء هیات علمی. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره پنجم، شماره اول، بهارو تابستان. صفحه 33-27.

- كتاب ترجمه شده:

               نام خانوادگي نويسنده(ها)، نام كوچك (تاریخ نشربه فارسی). عنوان كتاب، ترجمۀ نام کوچک، نام خانوادگی مترجم. ( تاریخ نشرمنبع اصلی به انگلیسی). محل نشر: ناشر.

   مثال:

                ریو، جان مارشال. (1376). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی(1993) تهران: نشرویرایش

 - پایان نامه:

              نام خانوادگي‌صاحب‌پایان‌نامه، نام كوچك (‌تاریخ نشر‌‌). عنوان پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد(دکتری) رشته، دانشگاه

   مثال:

             اصولی، محمد(1382). بررسی رابطه ثبات مدیریت با بهره وری. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

- كتاب الكترونيكي:

            نام خانوادگي، نام کوچک (‌سال نشر‌)، عنوان كتاب، محل‌نشر، ناشر، < نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل > ] تاريخ مشاهده[ .

- مقالات الكترونيكي:

           نام خانوادگي نویسنده (ها)، نام کوچک (سال انتشار)، عنوان مقاله، نـام نشريه، دوره، شماره، ماه، صفحات < نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل>  ]تاريخ مشاهده[.

- پايان نامه  الكترونيكي:

             نام خانوادگي، نام کوچک (تاریخ‌انتشار)، عنوان پايان نامه، مقطع تحصيلي، رشته، دانشگاه < نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور كامل>  ] تاريخ مشاهده [ .  

- چکیده به زبان انگلیسی :

در آخر پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده می شود ( حداکثر 250 کلمه )

طرح انگلیسی پشت جلد

مطابق پیوست (ب) نوشته شود.

نکته قابل توجه:

·        دانشجو موظف است علاوه بر نسخه چاپي از پايان نامه خود، دو نسخه الکترونيکي شامل متن کامل پايان نامه و کاملاً منطبق با نسخه چاپي نهايي مورد تایید داوران ،  به امور پایان نامه های دانشگاه تحويل نماید.

·        متن کامل پايان نامه بصورت يک فايل کامل در قالب فرمت  Pdf و يک فايل کامل در قالب فرمت Word بر روي يک CD قرار گيرد (تنها دو فايل دریک CD).

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست الف

آرم دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدمرند

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

                           رشته :

                           گرایش: 

عنوان:

--------------------

 

استاد راهنما:

دکتر -------

 

استاد مشاور:

دکتر --------------

 

نگارش:

----------------

مهر1389

 

 

 

پيوست ب

 

لوگوی دانشگاه آزاد

Islamic Azad University - Marand Branch

(TNR 18 Bold)

 

Foculty of Human and Educational Sciences  (TNR 16Bold)

 

 M.A.  Thesis (TNR 14 Bold)

 

Major  (TNR 14 Bold)

 

 

Subject  (TNR 14 Bold)

 

------------------------------------------------------ (TNR 18 Bold)

 

 

 

supervisor  :(TNR 14 Bold)

…………………… , Ph.D.  (TNR 16 Bold)

 

 

 

Advisor: (TNR 14 Bold)

…………………. , Ph.D.  (TNR 16 Bold)

 

 

 

By:(TNR 14 Bold)

……………………….   (TNR 16 Bold)

 

 
…………………….   (TNR 14 Bold)            


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .