افتخاری دیگر در دانشگاه آزاد اسلامی ناحیه مرند
.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .