موفقیت دانشجویان رشته تغذیه و علوم آزمایشگاهی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت1400
.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .