انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .